Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

darulek

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
darulek
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viawhatadesire whatadesire

May 10 2018

darulek
6385 b000
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
darulek
8866 397e 500
darulek
darulek
darulek
7460 a2c6

April 19 2018

darulek
darulek
0306 6321 500
Reposted fromverronique verronique viagingerowaa gingerowaa
darulek
Jedna kobieta sprawi, że wzbijesz się jak orzeł. Inna da ci siłę lwa. Ale tylko jedna w Twoim życiu zdoła wlać w Twoje serce upojenie i mądrość, które przepełnią Cię radością. 
— Twin Peaks
Reposted fromflesz flesz viagingerowaa gingerowaa
darulek
9990 b706 500
Reposted from2017 2017 viaolivierk olivierk

April 14 2018

darulek
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamayamar mayamar
darulek
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
darulek
4479 8f6d
darulek
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
darulek
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafantazja fantazja

April 11 2018

darulek
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutoflove outoflove
darulek
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl