Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

darulek
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viaaniuszka aniuszka
9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viacarlie carlie
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaherbatkowa herbatkowa

June 05 2017

darulek
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabitchiloveyou bitchiloveyou
darulek
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viamojetakinie mojetakinie
darulek
darulek
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaanisiowe aanisiowe
darulek
9691 90ee 500
Reposted fromoll oll viaaanisiowe aanisiowe
darulek
Reposted fromjasminum jasminum viaaanisiowe aanisiowe
darulek
darulek
darulek
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaddaleinee maddaleinee
darulek
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamaddaleinee maddaleinee
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaikari ikari
0076 4365 500

goooooooofy:

Holy shit look at this fucking cat!!!!!!!!!

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaikari ikari

The Color Thesaurus

tangy-san:

moirakatson:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

All from Ingrid’s Notes on Wordpress, direct link here.

thank the lord oh my

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamauak mauak
darulek
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaIriss Iriss
darulek
4284 6bab
Reposted fromprzemeksic przemeksic viabzdura bzdura
7654 cebf 500

maramarta:

BuonOggi … 

dee goo photo

Reposted fromkimik kimik viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl