Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2018

darulek
6385 b000
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
darulek
8866 397e 500
darulek
darulek
darulek
7460 a2c6

April 19 2018

darulek
darulek
0306 6321 500
Reposted fromverronique verronique viagingerowaa gingerowaa
darulek
Jedna kobieta sprawi, że wzbijesz się jak orzeł. Inna da ci siłę lwa. Ale tylko jedna w Twoim życiu zdoła wlać w Twoje serce upojenie i mądrość, które przepełnią Cię radością. 
— Twin Peaks
Reposted fromflesz flesz viagingerowaa gingerowaa
darulek
9990 b706 500
Reposted from2017 2017 viaolivierk olivierk

April 14 2018

darulek
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamayamar mayamar
darulek
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
darulek
4479 8f6d
darulek
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
darulek
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafantazja fantazja

April 11 2018

darulek
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutoflove outoflove
darulek
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
darulek
0035 df94
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadazzling dazzling
darulek
9800 a5de
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
darulek

Raz jeszcze spróbuj miłości. Posmakuj. I zobacz. Przypomnij sobie. Przekonaj się, jak to jest kochać czyjeś ciepło bijące od skóry i czuły dotyk, za którym potem będziesz tęsknił w nocy. Zobacz, jak to jest odkrywać czyjeś niedoskonałości i mysleć, że są bez znaczenia. Oglądać blizny. Całować usta zawrócone z drogi, językiem wyczuwać smak soli. Spróbuj miłości. Przekonaj się, jak to jest kłócić się i godzić. Uderzać pięscią o stół, jednocześnie myśląc, jak bardzo ją kochasz.

Milość to nie tylko pozycja w grafiku.

Miłość to zawsze więcej, nigdy mniej.

http://kobietanakonkretach.pl/a-moze-juz-czas-milosc/
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl