Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

darulek
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viahereyes hereyes
darulek
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viahereyes hereyes
darulek
Praca nad elegancją i dobrymi manierami nigdy nie powinna wynikać z chęci imponowania innym. Po co stwarzać pozory, jeśli nie pojawia się autentyczna potrzeba wprowadzania zmian w zachowaniu, a obecność widzów nie ma tu większego znaczenia. Twoje zachowanie w samotności zapowiada, jak będziesz postępować wśród ludzi.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viahereyes hereyes
darulek
1348 3f76
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
1351 800f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 11 2018

darulek
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
darulek
Kobiety zawsze czują się gorsze. Kobiecie zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukała problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może cię bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viakarna karna
darulek
Jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć.
— Radek Kobierski
darulek
darulek
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainto-black into-black
darulek
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później

August 21 2018

darulek
7458 3923
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość, a
tym, że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
darulek
darulek
4565 c01d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
darulek
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
darulek
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
darulek
7057 ca3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
2951 3ebd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl