Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viaoutkapa outkapa
darulekmerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viaoutkapa outkapa
darulek
6708 23cf
Reposted fromGIFer GIFer viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
darulek
darulek
5931 8a97 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaikari ikari
darulek
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viamaua maua

December 04 2017

darulek
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasilence89 silence89
darulek
5012 d7e1
cutze1
Reposted fromvolldost volldost viaxal xal
darulek
5013 c272
cutze2
Reposted fromvolldost volldost viaxal xal
darulek
darulek
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viaMaryiczary Maryiczary
darulek
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
darulek
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
darulek
7314 7d65
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viaTakingControl TakingControl
darulek
3490 394f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viafinatka finatka

December 02 2017

darulek
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
darulek
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viagabunia gabunia
darulek
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
darulek
5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko

November 30 2017

darulek
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl