Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

darulek
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamidnightlover midnightlover
darulek
9610 37d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 23 2015

darulek
darulek
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackenedsky blackenedsky
darulek
8906 d958
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
8909 3684
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
8919 49a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2015

darulek
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaretro-girl retro-girl

June 21 2015

darulek
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
darulek
0131 472d
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viamauak mauak
darulek
darulek
9461 4c36 500
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot. ~AJ
Reposted fromanewryzm anewryzm viamajenki majenki
darulek
7320 2cf8
darulek
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
darulek
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viaretro-girl retro-girl
darulek
7587 46ba 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaretro-girl retro-girl
darulek
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl